Call:  064 958 4861     |     Email:  [email protected]

Aloe Vera CocktaAloe Vera gelAloe Lotion svudaAloe Vera Juice in cupFast Break ChocolateAloe Vera prirodni sokAloe Vera Gel sok za imunitetSmršajte lako uz C9 paketAloe Vera AsortimanAloe Vera JuiceArgi+ u svakom trenutkuSonya setAloe Vera Krastac JuicePčelinji proizvodi

Sertifikati

Aloe Vera Gel nije testiran na životinjama. PETA Cruelty Free.

Pogodan je za vegane.

 

Svetski sertifikati koji garantuju kvalitet proizvoda od aloje

 

Sertifikati

 

Najrigorozniji svetski sertifikati koji garantuju vrhunski kvalitet i čistoću proizvoda na bazi Aloe Vera-e:

 

  • Košer sertifikat

Košer standard propisuje proizvodnju i pripremu hrane prema posebnim jevrejskim propisima i običajima. Košer sertifikat (heb. Kashrus – odgovarajući, ispravan) garantuje da određeni prehrambeni proizvod ispunjava zahteve propisane Torahom (poznatijim kao pet proroka Mojsijevih knjiga). Torah propisuje koji proizvodi su prihvatljivi za ishranu i način na koji moraju biti pripremljani kako bi bili dozvoljeni za konzumiranje.

Sertifikacija

Sertifikat koji garantuje da su proizvodi u skladu sa Košer zahtevima izdaje ovlašćeni Rabin, dok odluku o odobrenju Košer sertifikata donosi ECK (European Central Kashrut). Dokumentacija, koja sadrži nameru proizvođača, tehnologiju proizvodnje, spisak sirovina koje ulaze u process proizvodnje i dr, šalje se u ECK.

U slučaju tehnološki jednostavnijih proizvoda Rabin sam kontroliše proizvod, dok tehnološki složenije proizvode kontroše predstavnik ECK-a. Do Košer sertifikata se lakše dolazi ukoliko proizvođač već ima implementirane standarde kao što su HACCP, Halal i sl.

Ukoliko proizvod ispunjava Košer zahteve izdaju se dva sertifikata, jedan od lokalnog Rabina i jedan od ECK-a.

Za vreme važenja sertifikata, ECK vrši proveru kako bi se održao kredibilitet sertifikata.

Prednosti Košer standarda

Zahvaljujući posebnoj kontroli koju ovaj standard propisuje, Košer hrana se smatra zdravijom. S obzirom na to da se Košer sertifikat prepoznaje sve više kao znak zdrave i kvalitetne hrane, pored pripadnika jevrejske zajednice, hranu sa „Košer“ oznakom konzumiraju i pripadnici muslimanske veroispovesti, vegeterijanci, kao i ljudi koji su alergični na različite vrste hrane. Mnoge multinacionalne kompanije su odavno prepoznale prednosti Košer sertifikata.

Posedovanjem sertifikata kompanije stiču konkurentsku prednost na tržištu proizvoda od aloje,  koje se svakodnevno uvećava.

 

  • Međunarodni Savet Za Aloju (The International Aloe Science Council- IASC)

Ovaj Savet predstavlja  neprofitnu organizaciju koja je posvećena industriji aloje vrhunskog kvaliteta širom Sveta.

Uzgajivači aloje, njeni prerađivači, markentiške kompanije, osiguravajuća društva, dobavljači opreme, prodajne organizacije, lekari, naučnici i istraživači mogu postati članovi ovog saveta, a sve u interesu što boljeg promovisanja aloje kada je u pitanju upotreba preparata za negu kože, napitaka, farmaceutskih proizvoda i širokog spektra drugih proizvoda.

Ovaj savet daje svojim članovima sve potrebne informacije vezane za istraživanje, razvoj i promovisanje aloja vere. Članovi imaju pristup različitim vrstama informacija i sertifikacionim programima.

Sertifikat ovog Saveta garantuje da je određen proizvod od aloja vere podlegao rigoroznim kontrolnim testovima i da je vrhunskog kvaliteta i čistoće – bez veštačkih dodataka.

Posedovanje ovog sertifikata dati proizvod stavlja na listu proizvoda od aloje vrhunskog kvaliteta i samim tim velike lekovite moći.

 

  • Halal sertifikat

Halal standard čini set pravila i smernica za proizvodnju i pripremu hrane u skladu sa islamskim verskim običajima. Zahtevi Halal-a potiču iz Kurana i Šerijatskog zakona, koji propisuju šta je halal, tj. dozvoljeno, a šta je haram – zabranjeno.

Kada se kaže „dozvoljeno“ misli se na hranu koja je pripremljena po šerijatskim zakonima i većina muslimana širom sveta primenjuje ovaj način ishrane.

Halal, između ostalog, zabranjuje upotrebu: svinjskog mesa, krvi, alkohola, mesa mrtvih životinja, mesoždera, magarca, psa, ptica grabljivica; hrane koja se priprema sa vinom, kolača sa bilo kojom vrstom alkohola, hrane koja sadrži emulgatore na bazi svinjske ili životinjske masti itd.

Najveći broj zahteva Halal standarda su identični sa HACCP sistemom i ISO 9001 standardom, što organizacijama koje su uspostavile neki od ova dva sistema znatno olakšava pripremu za sertifikaciju.

Halal je primenljiv na različite vrste proizvoda i usluga: hranu, kozmetiku, lekove, odeću, obuću, nameštaj, turizam i ugostiteljstvo, špediciju, bankarstvo i berzansko poslovanje…, a najčešće se primenjuje u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, kao i proizvodnji kozmetike.

Proces sertifikacije

Da bi jedan proizvodni proces dobio Halal sertifikat, potrebno je da se primeni niz kontrolisanih postupaka koji su u skladu sa islamskim propisima, kako bi proizvod ili usluga muslimanima bili prihvatljivi za komzumiranje ili korišćenje.

Za razliku od ostalih standarda i HACCP sistema, Halal sertifikacija nije u klasičnom sistemu sertifikacije i akreditacije. Sertifikate za ovaj sistem dodeljuju organizacije ovlašćene od strane islamske verske zajednice. U Srbiji postoji zvanična organizacija za dodelu Halal sertifikata Halal agencija Islamske zajednice Srbije. Firma koja je zainteresovana za uvođenje ovog standarda mora aplicirati Agenciji Islamske zajednice. Tom prilikom zainteresovana firma daje izjavu da su joj poznati svi zakoni koji se odnose na Halal standard, kao i sve zabrane koje proističu iz njega.

Nakon toga se sprovodi postupak u kome se utvrđuje da li su sirovine koje se koriste u proizvodnji dozvoljene prema zakonu muslimana. Nakon ispunjenja predviđenih uslova izdaje se Halal  sertifikat koji potvrđuje Halal status proizvoda i odobrava se upotreba Halal znaka na pakovanju proizvoda.

Sertifikat važi jednu godinu i u toku trajanja sertifikata vrši se redovna kontrola od strane Halal kontrolora, kao i uzorkovanje proizvoda sa tržišta. Na taj način se obezbeđuje sigurnost da neće doći do oharamljenja (religijskog skrnavljenja) proizvoda u bilo kojoj fazi proizvodnje.

Halal znak doprinosi prepoznatljivosti Halal proizvoda na tržištu. U slučaju bilo kakvog odstupanja od standarda, Agencija oduzima sertifikat, proizvodi se povlače sa tržišta i pokreće se odgovarajući postupak. Halal znakom mogu se koristiti Agencija, proizvođači koji su uspešno ispunili osnovni Halal standard, prodavci i distributeri Halal proizvoda, kao i drugi korisnici po odobrenju Agencije.

Mnoga hrana sadrži tzv. emulgatore koji služe da produže rok trajanja ili daju određena svojstva hrani. Primeri su su boja, ukus itd. Mnogi od njih su životinjskog porekla – svinjskog, što ih čini neprihvatljivim sa stanovišta Halal standarda. Tipičan primer su želatinaste mase koje se često koriste u pripremi hrane, ali i u farmaceutskoj industriji.

 

  • Cruelty Free Certificate

Ovaj sertifikat garantuje da proizvod nije testiran na životinjama.

[custom_gallery source=”media: 1785,1783,1786,1789,1784,1788″ link=”lightbox” target=”self” width=”250″ height=”250″ title=”never”]